Pellerin har et stort hjerte for byen og byrommet. Dette er førende når vi utvikler våre eiendommer.

Det enkelte bygg er en del av byrommet og er dermed med på å definere det. Med våre bygg bidrar vi til å skape attraktive byrom med strukturer og innhold som fungerer, og som gir mangfold og liv mellom husene.

Hjerte for byrommet – viser at vi først og fremst driver med byutvikling og ikke bare eiendomsutvikling. Det viser også at vi forstår at med å forvalte store eiendommer i sentrum følger også samfunnsansvar. Vi ønsker å gi tilbake til byen, og det som er bra for byen er bra for oss.

Vår by og mitt prosjekt må forenes – felles verdier bør være
utgangspunktet for stedsutvikling

Petter Groth