Pellerin har et stort hjerte for byen og byrommet. Dette er førende når vi utvikler våre eiendommer.

 

Det enkelte bygg er en del av byrommet og er dermed med på å definere det. Med våre bygg bidrar vi til å skape attraktive byrom med strukturer og innhold som fungerer, og som gir mangfold og liv mellom husene. Dette viser at vi først og fremst driver med byutvikling og ikke bare eiendomsutvikling. Det viser også at vi forstår at med å forvalte store eiendommer i sentrum følger også samfunnsansvar. Vi ønsker å gi tilbake til byen, og det som er bra for byen er bra for oss.

 

Vår by og mitt prosjekt må forenes – felles verdier bør være
utgangspunktet for stedsutvikling

 

Petter Groth